Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn graag transparant en duidelijk over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Op deze pagina leest u hoe wij de persoonsgegevens verzamelen en voor welk doel wij ze gebruiken.

Over ons
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
Akerstraat-Noord 42
6431 HM Hoensbroek
Kvk: 14044917

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en
alle personen die contact opnemen met Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de inhoud van deze
verklaring.

Persoonsgegevens
We verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens: voor- en
achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer
en soortgelijke gegevens.
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier op onze website of door naar ons te bellen of mailen).

Doelen
Wij als Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut maken gebruik van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Natuurpraktijk E.R.M. verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Bewaringstermijn
De wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten is op 20 jaar gesteld. Deze termijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.
Voor kinderen is het gebruikelijk dat deze termijn gaat lopen op het moment dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat het dossier van minderjarigen in de regel tot het 34e levensjaar van de cliënt moet worden bewaard. Na 20 jaar moet Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut het dossier vernietigen.

Bij onze dienstverlening maken wij ook gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze
bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
We delen uw gegevens met onder meer de volgende derden:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM-systeem
• Boekhouder
• Boekhoudsysteem
• Mailservers
Verstrekking aan derden
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut verstrekt in principe geen gegevens aan derden mits dit schriftelijk door de cliënt wordt gevraagd. Denk hierbij aan het overdragen van het dossier aan een ander therapeut/arts.

Beveiliging
We hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen
tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via factuur@natuurpraktijkevanderneut.nl.

Uw rechten

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. U
kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze
gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar:
info@natuurpraktijkevanderneut.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut
Akerstraat-Noord 42
6431 HM Hoensbroek

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct markering, dan zullen we uw persoonsgegevens hier niet meer voor gebruiken.

Toestemming intrekken
Als we uw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels uw toestemming, dan kunt u deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Klachten
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming namelijk Colan van der Neut. Hij is te bereiken via factuur@natuurpraktijkevanderneut.nl.

Cookies
Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut maakt gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over jouw gedrag op de
website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevuld.
Deze informatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De informatie die
in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer u deze
opnieuw bezoekt.

Social media kanalen (Facebook, LinkedIn)
Het is mogelijk om informatie van onze website te delen via social media. We hebben daarvoor een aantal social media-knoppen op onze website geplaatst. Lees goed hoe deze bedrijven met jouw privacy omgaan.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Als u de cookies wilt uitschakelen of verwijderen, dan kunt u dit veranderen in uw
browserinstellingen. Weet u niet hoe dit moet? Raadpleeg dan de help-functie van uw
browser.

Externe links
Op de website van Natuurpraktijk E.R.M. van der Neut wordt gelinkt naar websites van derden. Door op deze links te klikken gaat u naar een andere website. Het kan zijn dat deze bedrijven
gebruikmaken van cookies. Raadpleeg dan ook de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze
pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen
Als u vragen heeft over ons privacy beleid of over uw privacy, neem dan gerust contact
met ons op via het telefoonnummer 045- 5219156 of per mail: factuur@natuurpraktijkevanderneut.nl.